Lokalizacja

POŁOŻENIE

Restauracja-Hotel Przystań położona jest w Lubinie, gmina Kikół. Gmina ta leży na Pojezierzu Dobrzyńskim, we wschodniej części województwa Kujawsko- Pomorskiego, w powiecie Lipno. Komunikacyjnie gmina położona jest na osi drogi krajowej łączącej Warszawę ze Szczecinem, co umożliwia dogodne połączenie drogowe wsi z ośrodkami powiatowymi Lipnem i Toruniem.

Odległości z Lubina do ważniejszych miast w Polsce:

  • Toruń-40 km
  • Łódź- 135 km
  • Warszawa-167 km
  • Poznań- 197 km
  • Gdańsk- 211 km
  • Katowice- 369 km

PRZYRODA

Dogodne położenie lokalu na Pojezierzu Dobrzyńskim sprawia, iż znajdują się tu liczne malowniczo usytuowane jeziora. Jezioro Sumińskie (powierzchnia 129,5 ha, objętość 2604,0 tys. m3, głębokość maksymalna 8,5 m), u brzegu którego znajduje się Hotel- Przystań, jak i jezioro Kikolskie, obydwa wchodzą w skład dorzecza rzeki Łubianki. Jezioro Sumińskie posiada dwie niewielkie wyspy, których łączna powierzchni wynosi ok. 0,2 ha. Jeziora gminy Kikół wyróżniają się bogactwem występujących na nich gatunków ptaków wodnych, a także liczbą bytujących tu osobników. Liczne zbiorniki wodne gminy są tez ostoją wielu gatunków ryb. Wśród pól i łąk otaczających jeziora bytują zające, bażanty, kuropatwy,piżmaki, dzikie kaczki, dzikie gęsi, gołębie i grzywacze oraz drapieżniki. Tereny gminy cechuje bogata roślinność, typowa dla obszarów pojeziornych i polodowcowych.

TURYSTYKA

Położenie Hotelu-Przystań na Pojezierzu Dobrzyńskim cieszy się dużą atrakcyjnością turystyczną. Posiadamy tereny wyróżniające się bogatą, unikatową roślinnością oraz obiekty z ciekawymi założeniami architektoniczno-przestrzennymi, które mogą być ciekawą atrakcją dla turystki krajoznawczej. Najbardziej charakterystyczne dla gminy są rozproszone na całym jej obszarze zespoły parkowo-dworskie, z których większość wpisana jest do rejestru zabytków.

Jeden z największych z nich o powierzchni 13,5 ha, znajduje się w Kikole. Pałac pochodzi z okresu klasycyzmu z około 1790 roku, jest obiektem piętrowym, zbudowanym na rzucie prostokąta. Cały zespół leży na niewielkim wzniesieniu w parku krajobrazowym, który pochodzi z lat 1821-1850.

Innym równie przykuwającym wzrok zabytkiem jest pałac położony w Lubinie, który pochodzi z przełomu XVIII/XIX wieku. Eklektyczna budowa w kształcie krzyża i otulający 7 ha park, wzbudza powszechne zainteresowanie.

Pozostałe założenia architektoniczno- przestrzenne charakterystyczne dla tych terenów to: dwór i park I połowy XIX wieku położony w Suminie, zespół parkowo-dworski w Woli, pałac i park z I połowy XIX wieku w Niedźwiedziu, zespół parkowo-dworski w Hornówku, a także dwór i park z początku XX wieku położony w Trutowie.

Turystów na nasze terenu przyciąga również Zespół Klasztorny O.O. Karmelitów p. w. św. Anny w Trutowie jak i Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Wojciecha. Powstał on w latach 1904-1909 w Kikole.

Większość zabytków zwiedzić można poruszajac się rowerem po szlakach turystycznych przebiegających przez Gminę Kikół. Dzięki działaności Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Kikół mamy wyznaczonych 5 tras turystycznych (czarny,zielony,żółty,niebieski i czerowny).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH PRZYRODĘ, ORGINALNE MIEJSCA DO ODWIEDZENIA BARDZO UROKLIWEGO MIEJSCA JAKIM JEST RESTAURACJA-HOTEL PRZYSTAŃ WRAZ Z OTACZAJĄCYMI ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI. GWARANTUJEMY CZYSTE POWIETRZE,PIĘKNE JEZIORA,WSPANIAŁE ZABYTKI ARCHITEKTURY ORAZ NIEZAPOMNIANĄ PRZYRODĘ.