Regulamin korzystania z HOTELU PRZYSTAŃ w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU GASTRONOMICZNEGO

HOTEL-PRZYSTAŃ, LUBIN 7A, 87-620 KIKÓŁ
 

na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878 z dnia 2020.05.16), wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

Regulamin ustala organizację sposobu korzystania z lokalu HOTEL-PRZYSTAŃ w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- Gościu/Kliencie – oznacza to każdą osobę, która zamierza korzystać z lokalu HOTEL-PRZYSTAŃ

- Osobie obsługującej/pracowniku obsługi – oznacza to każdą osobę przebywającą na terenie lokalu, wyznaczoną do obsługi Klientów lokalu.

 

Szanowni Państwo,

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, podjęliśmy szereg działań w celu zapewnienia naszym Gościom bezpiecznego korzystania z lokalu.

 

Poniżej informujemy Państwa o aktualnie obowiązujących na terenie lokalu zasadach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W lokalu obowiązuje utrzymanie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek. W tym celu wprowadzamy oznaczenia w postaci naklejek na podłodze lokalu lub stojących znaków.

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez Gości przy wejściu na teren lokalu - w tym celu udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla Gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet.

3. Aktualnie nie korzystamy z suszarek do rąk – prosimy o osuszanie rąk w łazienkach papierem do wycierania.

4. Wyznaczyliśmy na podłodze lokalu strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między Gośćmi. Prosimy pamiętać, że obowiązek zachowania odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Opisane zasady stosuje się również uwzględniając ogródek zewnętrzny.

5. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

6. W lokalu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4 m².

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASZYCH GOŚCI PROSIMY O PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

1. Goście są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wejściem/niezwłocznie po wejściu do lokalu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że:

- zapoznaliście się Państwo się z treścią Regulaminu,

- wszystkie zapisy Regulaminu są zrozumiałe

składając członkowi obsługi lokalu stosowne oświadczenie.

3. Prosimy o dezynfekcję rąk przez Gości przy wejściu na teren lokalu - w tym celu udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla Gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet.

4. Prosimy i niezajmowanie miejsca przy stoliku, który został wyraźnie oznaczony jako wyłączony z użytkowania na czas epidemii.

5. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku mogą przebywać pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.

6. Po wejściu do lokalu prosimy nie kierować się samodzielnie do stolików czy miejsc obsługi Klienta - należy poczekać na pracownika obsługi, który zaprowadzi Państwa do konkretnego wolnego stolika.

7. Nie jesteście Państwo zobowiązani do noszenia osłon ust i nosa dopiero po zajęciu miejsca siedzącego i w trakcie konsumpcji.

8. Dodatki (m.in cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki i inne) zostaną z obszaru sali jadalnej. Będą one wydawane Gościom bezpośrednio do zamówienia.

Prosimy również o nieumieszczanie urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, innych) na powierzchniach znajdujących się w lokalu (stolikach, półkach, innych).

Jednocześnie informujemy, że maksymalna liczba gości w restauracji wynosi:

Sala Restauracyjna- 66 osób

Taras Restauracyjny: 52 osoby

OBSŁUGA LOKALU, W CELU ZAGWARANTOWANIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW, ZOBOWIĄZANA JEST DO:

1. Po zakończeniu obsługi Gości lokalu - dokonywania każdorazowo dezynfekcji stolika. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostanie oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.

2. Dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykają się Goście (z wyłączeniem podłogi) – będzie to następowało w okresach minimum co 15 minut.

Jednocześnie informujemy, że obowiązuje zakaz samoobsługi oraz wyłączono z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA OBSŁUGA?

  1. Usługa na miejscu:

- pracownicy obsługi będą przynosić zamówienia na tacach, które będą myte i dezynfekowane każdorazowo po użyciu.

2. Usługa na wynos:

- zamówienia będą wydawane wydawanie na ladzie, w torbach,

- zamówienia będą wydawane bezkontaktowo,

- zapewnimy bezpieczeństwo przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów,

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, jesteśmy uprawnieni do odmowy wpuszczenia Gościa na teren lokalu. Wówczas poinstruujemy o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Osoby obsługujące zobowiązane są wówczas do zgłoszenia incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Następnie sporządzimy listę pracowników oraz Gości, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach lokalu, w których przebywał Gość, i zalecimy stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażony

PRACOWNICY OBSŁUGI DOKŁADAJĄ NAJWYŻSZEJ STARANNOŚCI W CELU ZACHOWANIA JAKOŚCI OBSŁUGI:

W tym celu:

1. zapewniamy pracownikom obsługi osobom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz maseczki osłaniające nos i usta lub przyłbice. Pracownicy będą również każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

2. Dołożymy wszelkich starań w celu:
- zachowania odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m - jeżeli nie będzie to możliwe zalecimy, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,
- ustalenia stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
- ograniczenia interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnimy czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
- zmniejszenia liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie,

 

Ponadto pracownicy obsługi zobowiązani są do restrykcyjnego przestrzeganie zasad higieny i cyklicznego informowania o stanie zdrowia.