Sesje Zdjęciowe na terenie obiektu

Wszystkie sesje fotograficzne wykonywane na terenie Obiektu są płatne bez względu na to, czy fotograf wykonuje je odpłatnie czy nieodpłatnie. Dotyczy to między innymi sesji narzeczeńskich i ślubnych, ciążowych, portertowych, rodzinnych, komunijnych oraz sesje komercyjne.

 

Do sesji komercyjnych zaliczane są wszelkie sesje produktowe, modowe i reklamowe (w tym sesje z modelkami) wykonywane na potrzeby lokowania, promowania i sprzedaży produktów oraz usług, zamieszczane zarówno w mediach papierowych (gazetach, magazynach, ulotkach), jak i na stronach WWW oraz portalach społecznościowych.

Sesje fotograficzne mogą odbywać się pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia drogą e-mailową na adres menager@hotel-przystan.pl Pisząc do nas, prosimy o podanie: imienia i nazwiska organizatora sesji, telefonu kontaktowego, określenia rodzaju sesji zdjęciowej oraz daty i sugerowanych godzin jej wykonania. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 24 godzin, prosimy o ponowny kontakt e-mailowy lub telefoniczny pod numerem 783696000.

Sesja może odbywać się jedynie w

godzinach pracy Restauracji Hotelu-Przystań


Warunki wynajęcia terenu Hotelu-Przystań oraz koszt tego typu sesji ustalane są indywidualnie. Prosimy zatem o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie chęci ich zorganizowania: menager@hotel-przystan.pl, 783696000